Түлхүүр үг судлахад шаардагдах хугацаа.

Түлхүүр үг судлахад шаардагдах хугацаа

Google хэрэглэгчийн зорилгыг хянахын тулд эрэмблэх алгоритмаа өөрчилсөн. Та Google-ийн зорилгод суурилсан түлхүүр үг судалгааны талаар backlinko.com дээрээс дэлгэрэнгүй унших боломжтой.