зүйлс

IoMT эмнэлгийн салбарыг хэрхэн өөрчилдөг

IoMT эмнэлгийн салбарыг хэрхэн өөрчилдөг

IoMT бол эмнэлгийн зүйлсийн интернет бөгөөд бидний ирээдүйг өөрчилж чадна. Эмнэлгийн зүйлсийн интернет нь зүүдэг төхөөрөмж эсвэл аналитик системээс давж гардаг. МТ бол техник хангамж, төхөөрөмж, мэдрэгчийг холбодог бүхэл бүтэн экосистем юм.

IoT-ийг машин сургалттай ашиглах

IoT-ийг машин сургалттай ашиглах

Бид IoT-ийн хэрэглээний талаар машин сургалтын талаар ярилцах болно. IoT ертөнцийн анхаарлын ихэнх нь өдөр тутмын төхөөрөмжүүдийн програм хангамжийн тэсрэлтэд чиглэгддэг. Өгөгдөл цуглуулж, хадгалдаг газраасаа тайлбарлах газар хүртэл үүл өөрөө өөрчлөгдөж байна.