Правила и услови

Одредби и услови на uttertechnology.com

Подолу се дадени Условите и правилата за користење на uttertechnology.com. Ве молиме прочитајте ги внимателно. Доколку треба да не контактирате во врска со кој било аспект од следните услови за користење на нашата веб-локација, ве молиме контактирајте не на следната е-адреса - [заштитена по е-пошта]

Со пристап до содржината на uttertechnology.com (во понатамошниот текст како веб-локација) се согласувате со условите и условите наведени овде и исто така ја прифаќате нашата Политика за приватност. Доколку не се согласувате со некој од условите и условите, не треба да продолжите да ја користите веб-страницата и веднаш да ја напуштите.

Се согласувате дека нема да ја користите веб-страницата за какви било незаконски цели и дека ќе ги почитувате сите важечки закони и прописи. Вие се согласувате да не ја користите веб-локацијата на начин што може да ги наруши перформансите, да ја корумпира или манипулира содржината или информациите достапни на веб-локацијата или да ја намали целокупната функционалност на веб-локацијата.

Вие се согласувате да не ја нарушите безбедноста на веб -страницата или да се обидете да добиете пристап до обезбедени области на веб -страницата или да се обидете да пристапите до сите чувствителни информации за кои верувате дека постојат на веб -страницата или серверот каде што е хостирана.

Вие се согласувате да бидете целосно одговорни за секое побарување, трошок, загуби, обврски, трошоци, вклучително и правни такси направени од наша страна, што произлегуваат од какво било прекршување на условите во овој договор и на кои ќе се согласите доколку продолжите да ја користите веб -страницата.

Репродукцијата, дистрибуцијата на кој било метод без разлика дали е онлајн или офлајн е строго забранета. Работата на веб-локацијата и сликите, логоата, текстот и другите такви информации се сопственост на uttertechnology.com (освен ако не е поинаку наведено).

Општи услови

Иако се трудиме да бидеме целосно точни во информациите што се прикажани на нашата страница и се обидуваме да ги одржуваме што е можно повеќе во тек, во некои случаи, некои од информациите што ги наоѓате на веб -страницата може да бидат малку застарени.

uttertechnology.com го задржува правото да прави какви било измени или корекции на информациите што ќе ги најдете на веб-страницата во секое време без претходна најава.

Променете ги Условите и правилата за употреба

Го задржуваме правото да направиме промени и да ги ревидираме гореспоменатите Услови и правила за употреба.

Последно ревидирање: 19-01-2021