Употреба на IoT со машинско учење

Употреба на IoT со машинско учење

Ќе разговараме за употребата на IoT со машинско учење. Голем дел од вниманието во светот на IoT е насочено кон експлозии на софтвер во секојдневните уреди. Самиот облак се менува од местото каде што податоците се собираат и складираат до местото каде што се толкуваат.

Како IoMT ја трансформира медицинската индустрија

Како IoMT ја трансформира медицинската индустрија

IoMT е интернет на медицински работи и може да ја трансформира нашата иднина. Интернетот на медицински нешта оди подалеку од уредите за носење или аналитичките системи. ИТ е цел екосистем кој поврзува хардвер, уреди и сензори.